Vi finns här för dig.

Blogging

Svenska kvinnor utger allt större del av spelberoende

Då spelberoendet ökar bland de svenska innvånarna, anges nu kvinnor vara den största delen av detta nya samhällsproblem. Enligt en färsk undersökning som presenterats av Folkhälsomyndigheten har antalet människor som lider av spelberoende nu nått hela 45 000 människor.

Antalet i sig har stigit kraftigt med 45% under de senaste 3 åren, från 31 000 år 2015. Studien har pågått under nästan 10 år och för första gången är det nu alltså kvinnor som är i majoritet. Under år 2015 var endast 18% kvinnor jämfört med dagens siffra som ligger på hela 64%.

Svenska Spelberoende

Spelandet kan ske i smyg under nätterna

Enligt Anders Håkansson, som forskar i just ämnet spelberoende vid Lunds Universitet, tror han att explosionen av nätcasinon är en av anledningarna.

  • Det som går snabbt och är väldigt tillgängligt är mer beroendeframkallande. Och där har nätcasino en särställning. Att det har blivit så stort och exponerats så mycket i reklam dem senaste åren kan bidra till detta.

Då det numera är väldigt enkelt för människor att spela direkt i mobilen är det inte längre en ovanlig syn att se folk som spelar på tunnelbanor, bussar och tåg under sin resa till och från jobbet. Många av dessa personer som lider av beroendet berättar även hur de ofta väntar på att sina barn och sin partner ska ha somnat innan de väljer att stanna uppe och spela i smyg under flertalet timmar under nätterna.

  • Trender av det här slaget är alltid obehagliga. Det visar att någonting händer som vi bör försöka hitta ett sätt att begränsa och förändra, säger Ulla Romild,utredare vid Folkhälsomyndigheten och den som lett studien.

 En stor kostnad för samhället 

Romild uppskattar att omkring 30 000 barn lever i familjer där en av föräldrarna, ibland båda, har stora problem med spel.

  • Spelproblem får väldigt långtgående konsekvenser som psykisk ohälsa och självmordsproblematik, och som även drabbar familj och närstående. Vi vet inte vad det kostar för samhället, men det är ganska stora pengar, säger Romild.

Nuförtiden är även spelindustrins marknadsföring ofta specifikt inriktad mot just kvinnor och i kombination med att det är så lättillgängligt får det en påtaglig effekt.

Civil- och konsumentminister Ardalan Shekarabi (S) har varit väldigt kritisk till sättet bolagen marknadsför sig och samlade för en tid sedan flertalet representanter från spelindustrin till ett möte för att diskutera en självreglering. Det slutade dock med att Shekarabi lämnade mötet besviken.

  • Jag har sagt att om inte branschen kommer fram till en självreglerande lösning kommer vi bli tvungna att se över vår lagstiftning.

Ett totalförbud mot spelreklam 

Efter att ha blivit redovisad resultaten från den nya rapporten och hur de klart och tydligt visar upp ett problem meddelar Shekarabi att regeringen inom en snart framtid kommer att redovisa sin framtida process i frågan.

  • I det här läget har jag inte uteslutit några som helst alternativ, jag har till och med träffat företrädare för Italiens regering och tittat på totalförbud mot spelreklam. Det är vårt sistahandsalternativ, säger Shekarab.

Håkan Wall, legitimerad psykolog som forskar om spelberoende vid Karolinska Institutet i Stockholm, delar bilden av att nätkasinon kan förklara ökningen av spelproblem bland kvinnor.

  • I min forskning kan jag se att kvinnorna i väldigt stor utsträckning spelar om pengar på spelsajter online, och att just den gruppen har mer problem än de som ägnar sig åt andra spelformer, säger Wall.

På grund av sin utformning är spelformen extra riskabel.

  • Det tar bara några sekunder från att man satsar pengarna till en eventuell vinst eller förlust, jämfört med lotteri där det kanske tar en hel vecka. Det öppnar för att spela mycket under kort tid, och det är också vanligt att personer med spelproblem försöker vinna tillbaka sina pengar, säger han

Bingo kan verka ofarligt

Då stereotypen för en person med spelberoende ofta är en ung man 18-24 år är även kvinnor i medelåldern och uppåt i riskzonen för att drabbas av beroendet när det handlar om pengaspel. Då män ofta spelar på sport och hästar pekas nätbingo ut som en av stora kvinnofällorna.

Spelbolagen är nämligen speciellt intresserade av att locka kvinnor till så kallade slumpspel, som bingo, triss och spelmaskiner förklarar Carolina Nordlinder, utredare på Folkhälsoinstitutet.

  • Bingo verkar ofarligt – men det kan vara ett väldigt riskabelt spel, säger hon.

För många av de kvinnor som sökt hjälp berättar de att det ofta handlar om en flykt från verkligheten. Efter “suget att vinna pengar” kommer “flykt eller distrahering från andra saker” som den näst vanligaste orsaken till spelandet. Detta tankesätt och flykt är mer vanligt bland kvinnor än män. I verkligheten betyder detta att de tenderer att vilja fly från andra utmaningar i livet som exempelvis ensamhet, skilsmässa, dödsfall, problem I arbetslivet eller andra svårigheter.

Om det är kvinnor eller män som lider mest, är inte det största problemet. Faktum kvarstår att detta är ett allvarligt växande problem inom det svenska samhället och att regeringen tar det på största allvar.