Vi finns här för dig.

GA-möten

GA-möten i Sverige och utomlandsGambler Anonymous möten

Precis som med AA anordnas det en massa Gamblers Anonymous GA-möten varje vecka. Organisationens filialer finns över hela världen. Du behöver inte missa ett möte om du är på resande fot. Det är bara att ta kontakt med lokala GA-förening och hoppa in på deras möte. Att besöka GA-möte i ett nytt land är utan tvekan bättre än att missa ett möte helt och riskera få återfall av ditt spelmissbruk.

Det finns olika typer av Gambler Anonymous-möten att delta i:

Slutna möten

Dessa är till för alla som vill sluta med spelande. Män som kvinnor, unga som gamla, alla är välkomna! Det enda som krävs är en vilja att bli kvitt sitt spelberoende. Dessa möten är slutna och alltså hemliga.

Öppna möten

Öppna möten är till för alla som är intresserade av Gambler Anonymous verksamhet. Vanligtvis kommer anhöriga, chefer, arbetskamrater, människor från hälsovården och andra som vill veta hur GA fungerar.

I vanliga fall så har GA-grupper öppet en gång i månaden.

Informationsmöten

GA håller även möten på exempelvis skolor, arbetsplatser och sjukhus där vi informerar om organisationen.

Stormöten

Dessa möten äger ofta rum under exempelvis en helg. Här går olika GA-grupper samman och bjuder in vänner från hela landet.

Anonymitet vid Gamblers Anonymous möten

Vi är väl medvetna om att många personer som har problem med spelande vägrar att ta emot hjälp om deras identitet skulle kunna avslöjas. Det är för många skamligt och känslofyllt att erkänna att man inte har kontroll över sitt spelande.

Hos Gambler Anonymous finns inga medlemsregister. Det finns heller inga journaler och ingen statisk förs. Nya medlemmar är garanterade att förbli anonyma så länge hen önskar.

Denna anonymitet är en av grundpelarna för hela organisationen. Gambler Anonymous kommer aldrig att träda fram med namn eller bild i TV, press eller radio.

Detta betyder dock inte att Gamblers Anonymous som organisation är anonymt. Vi har som mål att få så mycket spridning som möjligt. Om fler människor får reda på att organisationen existerar ökar även chanserna för att fler spelberoende söker hjälp.