Vi finns här för dig.

Konsekvenser och återfall

Tänk tillbaka på senaste gången du spelade, vad var det som föregick spelandet? Var du ensam eller var du tillsammans med andra, var det någon speciell händelse? När du satt och spelade, vad var det som fick dig att fortsätta? Du måste hitta mönster som gör att du spelar om pengar om och om igen.

Vilka konsekvenser gav spelandet på lite längre sikt? Ofta är det så att spelandet på kort sikt ger något tillbaka som upplevs som positivt medan spelandet på sikt leder till negativa konsekvenser för ekonomin, arbetet och relationerna till nära och kära.

Återfall – ett exempel

”Sist jag spelande var när jag hade fått in oväntade pengar på mitt lönekonto. När jag spelade var det spännande och jag upplevde att jag hade chansen att vinna. Efteråt var pengarna slut och det blev gräl med min sambo”.

Tänk på hur du skulle kunna göra istället för att spela. I exemplet ovan skulle jag ha kunnat föra över pengarna till min sambo och på så sätt lärt mig hantera den risksituationen. Ett bra sätt att hantera risksituationer är att planera för dem i förväg. Vad kan du välja att göra i stället för att spela?

Återfall eller trilla dit

Det är viktigt att skilja på ett återfall, där man är tillbaka i samma spelande som innan man påbörjade förändringsarbetet, och att trilla dit, alltså att man har spelat men lyckats avbryta det.
Det viktiga med ett återfall är att se det som en situation att lära sig något av. Vad var det som fick dig att trilla dit? Hur kan du hantera situationen i framtiden? Helt enkelt försöka vara efterklok i förväg.

Små beslut

När man börjar titta närmare på ett återfall kan man ofta se att det börjat långt tidigare än man trodde. Det är vanligt att man uppfattar att återfallet skedde plötsligt och utan förvarning, men när man börjar titta på det mer noggrant kan man se tidiga varningssignaler och små beslut man tog som i slutändan ledde till spel. Det här är ett exempel på hur ett sådant förlopp kan se ut:

Loke är i en knepig ekonomisk sits pga spelandet. Brev från kreditbolag och kronofogden ligger i högar och han har ännu inte orkat ta tag i det. Det leder ofta till oroliga nätter med lite sömn. Efter en sådan natt vaknar Loke med ångest och hoppar över frukosten. När frun sedan börjar ställa frågor under morgonen har han svårt att hålla humöret, och det leder till ett bråk. Han känner stor frustration och bestämmer sig för att promenera till mataffären. Han väljer att ta en genväg, vilket innebär att han passerar den tidigare välbesökta spelbutiken. Han går in med avsikt att köpa en eller två trisslotter. De visar sig vara nitlotter. Loke vill vinna tillbaka matpengarna och sätter sig vid sin favorit Vegas-maskin.

Vad kan man göra om man trillat dit?

Om man trillar dit blir det viktigt att försöka se vilka små beslut man faktiskt tog, och vad man hade kunnat göra annorlunda. För Stefans del finns det en del han hade kunnat göra för att förhindra scenariot i spelbutiken. Det tydligaste är att faktiskt sätta sig ned (med hjälp?) och sortera kring alla breven för att få en överblick och kunna upprätta någon slags handlingsplan.

Men han fattade även små beslut som han kunnat agera annorlunda kring, som att äta frukost, gå sin vanliga väg för att undvika spelbutiken eller i sista hand stanna upp och resonera kring beslutet att köpa trisslotter för matpengarna och sedan hantera suget på ett mer ändamålsenligt sätt.

Tips från oss

När du bockar av din aktivitet får du fylla i hur den funkade. Efteråt kan du i lugn och ro titta igenom vilka spelfria aktiviteter som fungerar för dig.

  • Vad fungerade ? Kan den aktiviteten användas vid andra risksituationer?
  • Vad fungerade inte? Kan du justera aktiviteten lite t.ex. dela upp i mindre aktiviteter? Finns det annat som kunde ha fungerat bättre?