Vi finns här för dig.

Motivationen att sluta spela

Fokusera på motivation. Man kan säga att motivation består av tre delar, som alla krävs för att faktiskt göre en konkret förändring.

 • Viljan att göra en förändring, dvs att man blir motiverad om förändringen är viktig för en.
 • Tron på att man har förmågan att genomföra förändringen, dvs att man tror att man kan förändra sin situation.
 • Beredskap till förändring, dvs att man prioriterar att förändra sin situation.

Du ska ha viljan att göra en förändring och faktiskt genomföra förändringen.

Att förändra en vana

Man brukar säga att man går igenom ett antal faser på vägen mot förändrade spelvanor:

 1. Ej redo-fasen. Här ser man inte spelandet som ett problem, kanske ser närstående att spelandet är ett problem, men inte man själv.
 2. Kluvenhets-fasen. Här upplever man negativa konsekvenser av sitt spelande och börjar fundera över att göra en förändring.
 3. Redo-fasen. I den här fasen börjar man ta konkreta steg mot en förändring.
 4. Vidmakthållande-fasen. Här har förändringen stabiliserats.

I början av din spelavväjning kan det vara så att du är i kluvenhets-fasen. Då är man ofta ambivalent inför en förändring. Att vara ambivalent är att man är osäker på om man ska göra en förändring eller inte. Ofta går viljan att göra en förändring upp och ner över tid.

Utforska din motivation

Du måste utforska vad du har för anledningar att göra en förändring av dina spelvanor. Att reda ut sin osäkerhet inför att göra en förändring är ett bra första steg på vägen.
Fokusera särskilt på det som skulle vara bra med att göra en förändring.

Frågor du kan ställa dig är:

 • Hur vill jag att mitt liv ska se ut om fem år?
 • Om inte spelandet var ett problem, hur skulle mitt liv se ut då?
 • Vad vill jag att min fritid ska innehålla?
 • Hur vill jag ha det i mina relationer?

Svaren på de frågorna kan säkert hjälpa dig att hitta anledningar till att göra en förändring.