Vi finns här för dig.

GA – Tolv traditioner

GA tolv traditioner bildGambler Anonymous tolv traditioner – Programmet för sammanhållning

Utöver tolv stegen som finns där för att hjälpa till dig som har spelproblem och/eller lider av spelmissbruk och -beroende, finns det även så kallade tolv GA traditioner. Målet med dessa traditioner är att behålla organisationen neutral och opartisk.

Nedan listar vi tolv regler för organisationer som påstår sig vara en del av det stora nätverket av Anonyma Spelare. Upplever du att din GA-organisation inte följer någon av dessa reglerna, kan du antingen nämna detta till ledningen eller börja ifrågasätta din valda GA-organisation.

 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen i gruppen.
 2. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr oss inte.
 3. Det enda villkoret för deltagande i GA är en önskan att sluta spela.
 4. Varje grupp ska vara självstyrande, utom i angelägenheter som berör andra grupper eller GA som helhet.
 5. GA har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de spelberoende som fortfarande lider.
 6. GA bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag. I annat fall kommer problem med pengar, egendom och prestige att skilja oss från vårt ursprungliga syfte.
 7. Varje GA-grupp bör vara självförsörjande och vägra att ta emot ekonomiskt stöd utifrån.
 8. GA bör alltid förbli icke-professionellt, men våra service-centra kan anställa personal för speciella uppgifter.
 9. GA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för serviceverksamhet – direkt ansvariga för dem de tjänar.
 10. GA tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör GA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.
 11. Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt propaganda. Vi bör iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, film, radio och TV.
 12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt om att ställa princip framför person.